PÁLAVA

Pálavu ze srdce milujeme a velmi nám záleží na tom, abyste viděli a poznali skutečně to nejhezčí, co může nabídnout.

Chráněná krajinná oblast Pálava leží v nejteplejší a nejsušší oblasti ČR a má téměř středomořský ráz. Místní krajinu tvoří rozlehlá úrodná pole a vinice, bělostné vápencové skály a skalní stepi a lesostepi s neobyčejně bohatou teplomilnou flórou a faunou. Pálava patří k nejdéle osídleným místům českých zemí. Právě odtud pocházejí odkryvy pravěkých tábořišť lovců mamutů, korunované proslulým nálezem keramické sošky Věstonické venuše. Pálava se stala v roce 2003 součástí biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava.

Pálava je poměrně malá a všechny významné památky a zajímavosti se dají navštívit během několika dní. Degustarium je mezi hlavními výchozími místy pro turistiku na Pálavě – obcemi Mikulov a Dolní Věstonice.

Palava.jpg

MIKULOV 

Mikulov je největší pálavskou obcí a rovněž patří k nejvyhledávanějším vinařským destinacím v ČR. Nad Mikulovem se vypíná Svatý kopeček – velmi oblíbené výletní místo a přírodovědecky významná lokalita.

DOLNÍ VĚSTONICE

Obec Dolní Věstonice se nachází na jižním břehu vodního díla Nové Mlýny. Okolí obce je světově proslulé odkryvy sídlišť lovců mamutů z doby před 25 až 30 000 lety. Právě odtud pochází jedinečný nález známé keramické sošky Věstonické venuše. Přímo v obci byla zřízena archeologická expozice Věk lovců a mamutů, dokumentující místní archeologická naleziště ze starší doby kamenné.

DĚVÍN

Nejnavštěvovanějším a snad i nejkrásnějším místem Pálavy je Děvín. Jedná se o podlouhlý hřeben mezi Dolními Věstonicemi a Klentnicí. Bělostné vápencové skály se tu střídají se stepními trávníky a dubohabrovými lesy. Zdejší příroda je neobyčejně bohatá na teplomilné rostliny a živočichy. Z Děvína se nabízí nádherné výhledy na velkou část jižní Moravy a Dolního Rakouska. Prochází tudy naučná stezka Děvín, která návštěvníky seznámí s mimořádnými přírodními hodnotami tohoto území.

Pro Pálavu jsou mj. typické i 3 romantické zříceniny středověkých hradů. Patří k nim Sirotčí hrádek na Stolové hoře, Kozí hrádek v Mikulově a Dívčí hrady nad vodním dílem Nové Mlýny.

Vinařská turistika a vinařské naučné stezky

Specialitou Pálavy je vinařská turistika. Prochází tudy hned několik naučných vinařských stezek a cyklostezek:

  • Vinařská naučná stezka Mikulov – 20 km trasa pro pěší turisty i cyklisty, seznamující s vinařskou historií kraje pod Pálavou.

  • Mikulovská vinařská stezka – 82 km trasa pro cyklisty vedoucí mikulovskou vinařskou podoblastí, část stezky prochází Lednicko-valtickým areálem.

  • Moravská vinná stezka – 280 km trasa pro cyklisty vedoucí všemi moravskými vinařskými podoblastmi.

 

Bude nám ctí se o Vás postarat běhěm Vašeho poznávání duše Pálavy.  Odvezete si nezapomenutelné zážitky, které Vám nadlouho zůstanou v srdci.

Vaše Degustarium